DACII/GEŢII VOR RENAŞTE !!!

Articole despre Daci/Geţi, Dacia/Geţia (Articles with Dacians/Getae, Dacia/Getia)

Despre mine

Fotografia mea
Constanta, Romania
OM dac/get mandru de stramosii lui ! (Proud Dacian OM); - studii: postuniversitare - masterat (master degree) Universitatea "Ovidius" Constanta; - hobby: muzica, tatuaje, istorie adevarata (music, tattoos, true history); Daca esti tolerant, tolereaza-mi intoleranta / If you are tolerant, tolerate my intolerance. "Prostul moare de grija altuia."

miercuri, 30 iunie 2010

"DAVA" - atestari

1. •Acidaua, probabil Enoşeşti. Un al doilea Acidaua, este o greşeală de copiere, vezi Sacidava.
2. •Aiadava. (în regiunea Remesianei: Αἰάδαβα)
3. •Aedava: ἐν Ἀεδάβῃ la dativ. Nominativul numelui era însă, cu siguranţă, Ἀέδαβα, ca şi la celelalte nume în –δαβα ori –δεβα. Se afla pe drumul danubian, între Αὐγοῦστες [Augustis] şi Βαριάνα [Variana].
4. •Argidava: în Dacia, între raul Apus şi Centum Putea, azi Vărădia, la est de Vărşeţ. Atestat în formele: Αργεδαυον, în inscriptia de la Dionysopolis, ; Ἀργίδαυα, sec II, la Ptolemeu; Arcidaua şi Arcidaba (ambele cu informaţie din sec II). Aceste ultime două atestări nu se explică printr-o afonizare târzie (g > c), ci prin confuzia grafică G/C, comună în documentele latine. Varianta Αργεδαυον (certă sub aspectul formei) este deosebit de preţioasă pentru lămurirea unei importante chestiuni de toponomastică antică, de care mă voi ocupa într-un studiu special: problema toponimelor autohtone neutre singulare în –a, considerate în greacă drept neutre plurale
5. •Bregedava (în teritoriul cetăţii anonime de lângă Burgaraca): Βρεγεδάβα.
6. •Buridava: în Dacia, probabil Stolniceni, pe raul Olt (Alutas), capitală a Burilor. Reconstituit din etniconul Βουριδαυήνσιοι, de la Ptolemeu: Burridava (scris greşit cu doi [r]): Buridavae in vexillatione. (de la Βοῦροι).
7. •Buricodava la Novae (Moes. Inf., azi Stăklen, Svištov): Aurel. Victor Perburidavensis qui et Buricod(avensis). Amândouă supranumele sunt etnicoane şi supranume ale personajului în cauză, arătând că el era cetăţean al celor două cetăţi, ale căror nume trebuie să fi fost Perburidava şi Buricodava. Nu cred că Buricodava este aceeaşi cu Buridava şi nici că Perburidava poate fi identificată cu Piroboridava. Numele Buricodava aparţine unei clase de toponime formate de la phylonime cu ajutorul sufixului -ic(o), la origine nume de regiuni (inclusiv strategíi). Acest procedeu de derivare este frecvent în regiunile Dacia Mediterranea, Moesia Inferior şi Thracia. Ex. : Dentheletae > Dentheletica, Cololeti (=Coelaletae) > Cololetica, Serdi > Serdica, *Egeri (creat poate cu formantul –geri, ca în Dru-geri, Bette-geri etc. ) > Egerica etc. Buricodava poate fi aşadar un compus din *Burica ("strategia Burilor", de la Βοῦροι/Buri, poate o ramură moesiană a acestui trib) + dava.
8. •Buteridava (Histria: Buteridava): inter [M]essiam Pude[ntillam] et vicano[s] B[u]teridavenses. Importantă aici este menţiunea că Buteridava era un vicus, ceea ce se poate explica în două feluri: fie dava însemna "aşezare" şi nu "cetate", fie – în acest caz – este vorba de o cetate (eventual mai mică) aflată în teritoriul rural al unui oraş, deci cu rol administrativ de vicus. Un Βουτερίες (transcrierea unui lat. Buteriis) exista în regiunea oraşului Naissus.
9. •Capidava. În Scythia Minor între Axiopolis şi Carsium, azi Capidava, fost Calachioi
10. •Carsidava. Καρσίδαυα (probabil în nordul Moldovei)
11. •Clepidava: ὑπὲρ δὲ τὸν Τύραν ποταμὸν πρὸς τῇ Δακίᾳ• Κληπίδαυα, deci în afara Daciei, dar aproape de graniţa ei, pe fl. Tyras (Nistru). Cea mai nordică şi cea mai estică dintre cetăţile Daciei.
12. •Comidava: Κομίδαυα (în centrul Daciei). vezi şi următoarele două.
13. •Cuimedava. Κουιμέδαβα (în textul descriptiv): Κουιμέδαβα, πολίχνιον (ca şi Ῥουμισίανα) probabil între Serdica şi Naissus. cf. şi numele următor.
14. •Cumudeva. Κουμούδεβα (în prima listă anexă): Κουμούδεβα. Este posibil să fie o variantă a numelui precedent, luată de Procopius din altă sursă. Apare în teritoriul Remesianei (numit χώρα Ῥεμισιανισία, de la un *Ῥεμισίανα, nu Ῥουμισίανα ca mai sus). Nu are nici o legătură cu Cumodina. Este foarte probabil ca numele Κουμούδεβα şi Κουιμέδαβα [2.1.13, supra] să fie în fapt variante ale aceluiaşi toponim. De ce apar însă amândouă? Pentru că, aşa cum par să dovedească şi alte nume citate în De Aedificiis de câte două ori, ele provin foarte posibil din surse diferite, fiind de aceea menţionate o dată în textul descriptiv şi o a doua oară într-una din cele două liste anexe. În ciuda faptului că istoricul bizantin a evitat cu grijă repetiţiile de nume între textul descriptiv şi liste, găsim uneori asemenea "dublete" (termenul folosit de Beševliev), întotdeauna însă într-o variantă diferită, care l-a împiedicat poate să-şi dea seama că ambele aparţin aceluiaşi nume. În cazul lui Κουμούδεβα/Κουιμέδαβα una din sursele lui Procopius era latinizantă şi dacizantă (cea care i-a furnizat varianta Κουιμέ-δαβα) iar cealaltă eleno-tracizantă (Κουμού-δεβα).
15. •Danedevae. Δανεδέβαι (Kavetzos)
16. •Dausdava: Δαούσδαυα (în interiorul Moesiei, între Danubius şi Haemus, prin regiunea dintre Nicopolis şi Abrittus).
17. •Desudaba ?: circa Desudabam in Maedica. Epoca timpurie a acestei atestări face improbabilă apartenenţa ei la numele în –dava; grafia –daba se citea pe atunci /daba/, şi în latină şi în greacă.
18. •Docidava: Δοκίδαυα (în nord-vestul Daciei traiane). Forma trebuie să primească un crux de suspiciune, fiindcă există o bună probabilitate ca ea să se datoreze confuziei a/o în sursa latină a lui Ptolemeu. Numele trebuie scris Dokidava [Dakidawa?]
19. •Giridaua: Pelišat (Pleven): diis deabusque Giridavens(ibus). Localitatea era chiar la locul descoperirii, întrucât dedicantul slujise în apropiere: (contra)sc(riptor) stat(ionis) Dim(ensis). Data atestării indică o pronunţie –dawa.
20. •†Gildoba[*Gildava]: in Tracia civit. Gildoba, cu siguranţă transcrierea greşită (cu confuzia grafică curentă a/o) a unei grafii greceşti *Γιλδαβα=*Gildava.
21. •Itadeva. (în teritoriul cetăţii anonime de lângă Burgaraca): Ἰταδεβά
22. •Marcodava. Μαρκόδαυα (spre nord-vest de Apulum)
23. •Murideva. (în Scythia Minor, nu departe de Zaldapa): Μουριδεβά
24. •Nentidava. Νεντίδαυα (varianta Νετίνδαυα mai puţin probabilă).
25. •Patridava: Πατρίδαυα
26. •Pelendava: Pelendoua, cu confuzia grafică a/o; azi Craiova.
27. •Perburidava. la Novae (Moes. Inf., azi Stăklen, Svištov): Aurel Victor - Perburidavensis qui et Buricod(avensis).
28. •Petrodava. Πετρόδαυα
29. •Piroboridava Πιροβορίδαυα. Pirob[o]ridavae in praesidio.
30. •Polondava. localitatea Πολόνδα [Πάλοδα] este aşezată la 53°/47°, la nord de Δινογέτεια. Numele seamănă dar nu poate fi identificat cu *Pelendava (Pelendova, probabil acolo unde este Craiova). Provine cu siguranţă dintr-un nume în –δαυα, dar nu prin pierderea lui –w- intervocalic, ci mai degrabă printr-o eroare de copiere (trunchiere).
31. •Pulpudeva: Pulpudeva, quae nunc Philippopolis şi 283: Philippus (=Arabs) . . . urbemque nominis sui in Thracia, que dicebatur Pulpudeva, Philippopolim reconstruens nominavit Din acest pasaj se înţelege că Filip Arabul a refăcut un oraş mai vechi, numit Pulpudeva, pe care l-a numit apoi Philippopolis. Poate fi o eroare, fie că oraşul nu se va fi numit astfel înainte de Filip, fie că nu el l-a botezat Philippopolis ci, eventual, un alt Philippus mai vechi (tatăl lui Alexandru?). Pasajul poate fi însă şi corect, dacă admitem că oraşul va fi fost contruit într-adevăr de un alt Philippus, care însă nu l-a numit cu forma grecizată Philippos ci cu cea locală Pulpudeva. În acest caz, Filip Arabul nu a făcut decât să-i grecizeze numele în Philippopolis, după moda vremii.
32. •Ramidava. Ραμίδαυα
33. •Recidiva: et tam Viminacium, quam Recidiva et Litterata, quae trans Danubium sunt, nostrae iterum dicioni subactae sint…Există o reală posibilitate ca Recidiva (menţionată împreună cu Litterata=Ledarata) să fi aceeaşi cu Arcidava. Ar fi însă îndoielnic ca această formă să se datoreze fenomenului slav numit "metateza în grupurile tort/tolt", fiindcă această transformare fonetică nu se produsese încă în sec. V, după toate probabilităţile. Rezultatul ar fi trebuit să fie, de altfel, *Racidiva şi nu Recidiva. (despre –diva, vezi mai jos).
34. •Rusidava: în Dacia, pe Olt, imediat la nord de Acidava, probabil Drăgăşani.
35. •Sandava. Σάνδαυα
36. •Sacidava (1) (Moes. Inf. pe granita cu Dunăreni). Sac(idava) Militara din timpul lui Decius de la Rasova.
37. •Sacidava (2) (Dacia, la sud de Apulum). Forma corectă este cu siguranţă Sacidava (pe baza variantei Sacidaba), ca lectio difficilior.
38. •Singidava: Σιγγίδαυα
39. •Scaidava. între Iatrus şi Trimammium (Ablanovo): Scaidava: Σκεδεβά.
40. •Sucidava 1. pe Dunăre, la Rahovo (?): Σουκίδαυα : Sucidava (între Durostorum şi Axiupolis)
41. •Sucidava 2. (Moesia Superior > Dacia Ripensis) între Oescus şi Utus, pe malul stang, Celei. Συκιδάβα, Συκίβιδα. Această variantă grafică este un serios indiciu că iniţiala nu era consoana /s/ ci, probabil, /š/, numele, coradical poate cu Succi, fiind de fapt Šukidava.
42. •Tamasidava. Ταμασίδαυα
43. •Thermidava. Θερμίδαυα, Dalmatia. Este poate acelaşi cu Γέρματζα (format de la TDM *germ "cald", coradical cu gr. θερμός). Identificat după poziţia lui, conform coordonatelor lui Ptolemeu, el trebuie să fie acelaşi cu modernul Dhërmiu din Albania, unde sunt ruinele unui oraş antic. Existenţa unui –dava în acel loc are o enormă valoare ştiinţifică, fiind un argument de primă mână în favoarea ipotezei existenţei unei mari enclave dacice în Epirul Nou. Despre caracterul daco-moesian al mai multor toponime din Dardania voi vorbi într-un articol separat.
44. •Utidava. Οὐτίδαυα
45. •Zargidava. Ζαργίδαυα. Dacia, la Hierasos=Roman?: Ζαργίδαυα
46. •Zicideva. Zicidiva: Ζικίδεβα. Ζεκεδέσπων.
47. •Ziridava. Ζιρίδαυα. Dacia, între Apulum şi Tibiscum.
48. •Zisnudeva. Ζισνούδεβα.: Ζισνούδεβα – foarte probabil în Zinesdina Maiore, în teritoriul Nicopolei ad Istrum
49. •Zusidava. Ζουσίδαυα. Sudul Daciei
50. •*δέβα. În dicţionarul lui Hesychius găsim intrarea λέβα• πόλις ὑπὸ Θρᾳκῶν, care trebuie corectată în *δέβα• πόλις ὑπὸ Θρᾳκῶν, cum admit toţi cercetătorii moderni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu