DACII/GEŢII VOR RENAŞTE !!!

Articole despre Daci/Geţi, Dacia/Geţia (Articles with Dacians/Getae, Dacia/Getia)

Despre mine

Fotografia mea
Constanta, Romania
OM dac/get mandru de stramosii lui ! (Proud Dacian OM); - studii: postuniversitare - masterat (master degree) Universitatea "Ovidius" Constanta; - hobby: muzica, tatuaje, istorie adevarata (music, tattoos, true history); Daca esti tolerant, tolereaza-mi intoleranta / If you are tolerant, tolerate my intolerance. "Prostul moare de grija altuia."

marți, 29 decembrie 2009

Cuvinte provenite din limba daca

Lista de mai jos cuprinde cuvinte din limba română care, se presupune, au fost moştenite din limba dacă. Întrucît informaţiile pe care le avem despre limba dacilor şi a tracilor sînt extrem de sărace, cuvintele din această listă pot fi considerate că au un mare grad de probabilitate de a fi autohtone.

În coloana de Observaţii se face trimitere la următoarele surse:

* "Hasdeu": B. P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae;
* "Russu": I. I. Russu, Limba traco-dacilor;
* "Vraciu": A. Vraciu, Limba daco-geţilor.

Notaţia (albaneză) marchează acele cuvinte pentru care I. I. Russu a găsit un corespondent de origine indo-europeană în limba albaneză.

Cuvînt Observaţii

abeş Hasdeu, Vraciu
Abrud Hasdeu
abur Hasdeu, Russu (albaneză), Vraciu
acăţa Russu
adămană (dar, mită) Vraciu; etimon alternativ: magh. adomány
ademeni Hasdeu
adiia Russu
aghiuţă Hasdeu
aidoma Hasdeu
alac Hasdeu
ală Hasdeu
aldea Hasdeu
ameţi Russu
amurg Russu
anina Russu
aprig Russu
argea Hasdeu, Russu (albaneză), Vraciu
Argeş Hasdeu
arunca Russu
azugă Hasdeu
baci Hasdeu, Russu (albaneză), Vraciu
baier Russu
baligă Russu (albaneză)
baltă Russu (albaneză)
bară Hasdeu
Barba-cot Hasdeu
barză Hasdeu, Russu, Vraciu
bască Hasdeu, Russu (albaneză)
batal Hasdeu
bălaur / balaur Hasdeu, Russu (albaneză), Vraciu
băga Russu
băiat Russu
bălan Hasdeu
beregată Russu
boare Russu
bordei Hasdeu, Russu
bortă Hasdeu
brad Hasdeu, Russu (albaneză)
brînduşă Russu
brînză Hasdeu, Russu, Vraciu
brîu Russu (albaneză)
brusture Russu (albaneză)
bucura (şi familia sa de cuvinte) Russu (albaneză)
buiestru Russu
bunget Hasdeu, Russu (albaneză), Vraciu
burghiu Hasdeu
burlan Russu
burtă Russu
burtucă Hasdeu
burtuş Hasdeu
butuc Russu
butură Russu
buză Russu (albaneză)
caier Russu
caţă Russu
căciulă Russu (albaneză)
căpuşă Russu (albaneză)
căpută Russu (albaneză)
cătun Russu (albaneză)
cioară Hasdeu, Vraciu
cioban Hasdeu
cioc Hasdeu, Vraciu
ciocîrlie Hasdeu
ciomag Hasdeu
cîrlan Russu
cîrlig Russu
codru Hasdeu, Vraciu
copac Russu (albaneză)
copil Russu
creţ Russu
cruţa Russu (albaneză)
cujbă Hasdeu
culbec Hasdeu
curma Russu (albaneză)
curpăn Russu (albaneză)
cursă Russu (albaneză)
custură Russu
darari Russu
daş Russu (albaneză)
dărîma Russu (albaneză)
deh Hasdeu
deretica Russu
descăţa Russu
descurca Russu
desghina Russu
dezbăra Russu
dezgauc Hasdeu
doină Hasdeu, Vraciu
don Hasdeu
dop Russu
droaie Russu
dulău Hasdeu, Vraciu
fărîmă Russu (albaneză)
gard Russu (albaneză)
gata Russu (albaneză)
gălbează Russu (albaneză)
genune Hasdeu, Russu
gheară Russu
ghes Russu
ghimpe Russu (albaneză)
ghiob Hasdeu
ghionoaie Russu (albaneză)
ghiont Russu
ghiuj Hasdeu, Vraciu
gîde Hasdeu
gîdel Hasdeu
gordin Hasdeu
gorun Russu
grapă Russu (albaneză)
gresie Russu (albaneză)
groapă Russu (albaneză)
grui Russu
grumaz Russu (albaneză)
grunz Russu (albaneză)
gudura Russu
guşă Russu (albaneză)
horinca
hojma Hasdeu, Vraciu
iazmă Hasdeu
iele Hasdeu
încurca Russu
înghina Russu
îngurzi Russu
înseila Russu
întrema Russu
jilţ / jielţ (=pîrîu) Hasdeu, Vraciu
leagăn Russu
lepăda Russu
lespede Russu
leşina Russu
mal Hasdeu, Russu (albaneză), Vraciu
maldac Hasdeu
mazăre Hasdeu, Russu (albaneză), Vraciu
măceş Russu
mădări Russu
măgură Russu (albaneză)
mălai Hasdeu
mămăligă Hasdeu
mărcat Russu
mătură Russu (albaneză)
Mehadia Hasdeu
melc Hasdeu, Russu, Vraciu
mieru Russu
mire Hasdeu, Russu, Vraciu
mistreţ Russu
mişca Russu
mînz Russu (albaneză)
morman Russu
mosoc Hasdeu
moş Russu (albaneză)
moţ Hasdeu
mugure Russu (albaneză)
munună Russu
murg Russu (albaneză)
muşat Russu
năpîrcă Russu (albaneză)
năsărîmbă Hasdeu
niţel Russu
noian Russu
ortoman Hasdeu
păstaie Russu (albaneză)
păstra Russu
pînză Russu
pîrîu Russu (albaneză)
prunc Russu
pururea Russu (albaneză)
raţă Hasdeu, Vraciu
ravac Hasdeu
răbda Russu
reazem Russu
ridica Russu
rîmfă Hasdeu
rînză Hasdeu, Russu (albaneză), Vraciu
sarbăd Russu (albaneză)
Sarmizegetusa Hasdeu
scăpăra Russu (albaneză)
scrum Russu (albaneză)
scula Russu (albaneză)
scurma Russu
sîmbure Russu (albaneză)
sîmvea Hasdeu
spînz Russu (albaneză)
stăpîn Hasdeu, Vraciu
stărnut Russu
stejar Hasdeu, Vraciu
steregie Russu
sterp Russu (albaneză)
stînă Hasdeu, Vraciu
străghiată Russu
strepede Russu (albaneză)
strugure Russu
strungă Russu (albaneză)
sugruma Russu
suguşa Russu
şale Russu (albaneză)
şiră Hasdeu, Russu
şopîrlă Hasdeu, Russu (albaneză), Vraciu
şoric Russu
şut Russu (albaneză)
tare Russu
traistă Hasdeu
tulei Hasdeu
ţap Russu (albaneză)
ţarc Russu (albaneză)
ţarină Russu
ţăruş Russu
ţundră Hasdeu
ţurcă Hasdeu
uita (a se uita) Russu
undrea Russu
urca Russu
urcior Russu
urdă Hasdeu, Russu, Vraciu
urdina Russu
urdoare Russu
vatră Hasdeu, Russu (albaneză), Vraciu
vătăma Russu
vătui Russu (albaneză)
viezure Russu (albaneză)
viscol Russu
zară Russu
zăr Russu
zburda Russu
zestre Russu
zgardă Russu (albaneză)
zgîria Russu (albaneză?)
zgîrma Russu
zimbru Hasdeu, Vraciu
zîrnă Hasdeu

Bibliografie

* B. P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae, 1887-1895
* I. I. Russu, Limba traco-dacilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967; Editura Dacica, Bucureşti, 2009
* I. I. Russu, Elemente autohtone în limba română, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1970
* I. I. Russu, Etnogeneza românilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981
* Ariton Vraciu, Limba daco-geţilor, Editura Facla, Timişoara, 1980

Sursa: http://ro.wikipedia.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu