DACII/GEŢII VOR RENAŞTE !!!

Articole despre Daci/Geţi, Dacia/Geţia (Articles with Dacians/Getae, Dacia/Getia)

Despre mine

Fotografia mea
Constanta, Romania
OM dac/get mandru de stramosii lui ! (Proud Dacian OM); - studii: postuniversitare - masterat (master degree) Universitatea "Ovidius" Constanta; - hobby: muzica, tatuaje, istorie adevarata (music, tattoos, true history); Daca esti tolerant, tolereaza-mi intoleranta / If you are tolerant, tolerate my intolerance. "Prostul moare de grija altuia."

sâmbătă, 20 februarie 2010

Boetius din Dacia

Amintesc cazul profesorului care preda filosofia, -ca slujnică a teologiei-, la Sorbona veacului XIII, şi care purta numele ce prima oară mi s-a părut că sună foarte straniu: Boetius din Dacia (1230-1285). In istoria filosofiei, numele lui Boetius din Dacia este asociat cu filosofia lui Sigerus din Brabant. Amindoi filosofii imersează in curentul averroismului latin. Iată deci incă o legătură culturală intre Dacia şi Brabant, in afară de Genoveva de Brabant -povestirea lui Mihail Sadoveanu-. Şi poetul italian Dante Alighieri imbrăţişase doctrina filosofică averroistă, in această variantă latină. In "Paradisul", averroistul latin Siger din Brabant este plasat alături de Isidor din Sevilla şi Toma din Aquino.


Despre Boetius din Dacia sintem informaţi că era viking pentru că venea din Suedia (Dacia). In secolul XIII existau mulţi profesori vikingi la Sorbonne. Dar filonul cultural era tot getic. Daci ori geţi, ori pseudo-goţi despre care Iordanes scria că erau mari posesori şi iubitori de cultură. Poveştile lui Iordanes nu erau chiar iordane.


Ştim că in faţa Columnei lui Traian, zăbovea uneori papa Grigore cel Mare, rugindu-se pentru iertarea sufletului impăratului. Al cărui sarcofag se mai păstra in soclu. Insistind pe semnificaţia culturală a noii achiziţii făcute pentru imperiul roman prin cucerirea Daciei, militarul Traian construieşte două biblioteci, marcind pe două laturi opuse piaţeta Columnei. Care era şi un loc al cărţilor, chiar punctul lor ombilical in lumea occidentală. Cred că nu intimplător, pentru primele tipărituri de excepţie, literele inscrise pe soclul Columnei lui Traian intruchipau modelul literelor perfecte. Putem afirma că modelul literelor perfecte din tipografie adaugă valoare culturală şi pentru epigrafia latină din Dacia Felix, ce devine astfel quintesenţială şi in civilizaţia Europei. Scrisul rominesc in literă latină din secolul XIX demonstrează că a fost construită o punte culturală peste un hiatus. Nu este chiar aceasta natura unei Renaşteri? Nu este şi justificarea supremă pentru corectitudinea intuiţiei protocroniste?


Printr-un elan hiperborean, in urma plugului mare daco-rominii in tranziţie pe istmul baltico-pontic vor purta cite ceva din spiritul cultural daco-getic pină la Marea Baltică. Şi chiar dincolo de ea, pină in Scandinavia. Explozia demografică de acolo, creşterea demografică a vikingilor petrecută in cea de a doua jumătate a primului mileniu, nu se poate explica decit prin abundenţa de hrană, de cereale.


Să revenim la veacul XIII, la profesorii vikingi de la Sorbona. In alte documente ni se dă lămurirea că "Dacia" de unde provine filosoful Boetius de la Sorbona este de fapt Danemarca. Intr-un dicţionar al marilor personalităţi intelectuale daneze, alături de laureatul premiului Nobel pentru fizică Niels Henrik David Bohr (1885-1962), il găsim listat pe Boetius din Dacia!


In timpurile moderne s-a spus că Dacia de unde venise vikingul Rollo in Franţa ar fi fost Danemarca. Insă Danemarca e cuvint ce rezultă prin aglutinarea expresiei "Dane Marc", ori "teritoriul in organizare de marcă al danezilor". Cărturarul rege Alfred cel Mare, -care a tradus el insuşi pe englezeşte, in anglo-saxona vremii, faimoasa "Regula Pastoralis" compusă de papa Grigore cel Mare-, atunci cind ne dă o descriere a Europei nordice notează aria daneză in cuvintele "Dene Mearc". Abia după 75 de ani apare inscris numele Danemarca pe mormintul mamei lui Harald Blatand. Ei, da, este chiar acel rege viking care a dat numele tehnologiei "Bluetooth" folosită pentru conexiunea fără fir a calculatorului.


Harald Bluetooth a unit Norvegia şi Danemarca. Pină la 936, suedezii au stăpinit Danemarca. Gorm cel Bătrin, tatăl lui Harald Bluetooth, ii alungă. Fiul i-a urmat la domnie in anul 950. Harald Bluetooth a fost creştinat in 960 de un popă german avind numele de familie Popa. După ce a fost creştinat, regele Harald vrea să le salveze sufletele părinţilor săi ce muriseră păgini. Harald Blitand ridică un monument creştin in memoria lor. O piatră tombală avind gravat un text runic.


Harald Bluetooth recunoştea suzeranitatea impăratului german Otto I in 973, devenind astfel un vasal viking al Sfintului Imperiu Roman de naţiune germană. După moartea lui Otto I, vikingul proaspăt creştinat jefuieşte totuşi marca Holstein creată de saxonul Henric Păsărarul, tatăl impăratului Otto I.


In anul 1277, la cererea expresă a papei de la Roma, episcopul Parisului a condamnat o listă de propoziţii ale averroismului latin. Drept consecinţă, Boetius era trimis să predea filosofia la o universitate din Dacia (Romania). Deci există un document foarte credibil că primul visiting professor la o universitate din Romania (Dacia) a fost un anume Boetius, profesor de filosofie pină la 1277 la Sorbonne, şi care este considerat acum de o valoare intelectuală egală lui Niels Bohr. Putem admite oarecum subliminal că la universitatea din Romania (Dacia), profesorul Boetius de la Sorbonne a predat averroismul latin.


Dr. Titus Filipas
Articol preluat din Revista Agero Germania
http://www.agero-stuttgart.de


Nota: AVERROÍSM s.n. - Curent în filozofia medievală occidentală având la bază învăţătura lui Averroes, care susţinea că materia şi mişcarea sunt veşnice şi nu au fost create şi nega nemurirea sufletului şi viaţa de apoi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu