DACII/GEŢII VOR RENAŞTE !!!

Articole despre Daci/Geţi, Dacia/Geţia (Articles with Dacians/Getae, Dacia/Getia)

Despre mine

Fotografia mea
Constanta, Romania
OM dac/get mandru de stramosii lui ! (Proud Dacian OM); - studii: postuniversitare - masterat (master degree) Universitatea "Ovidius" Constanta; - hobby: muzica, tatuaje, istorie adevarata (music, tattoos, true history); Daca esti tolerant, tolereaza-mi intoleranta / If you are tolerant, tolerate my intolerance. "Prostul moare de grija altuia."

luni, 15 februarie 2010

Tablitele de la Sinaia - veridice

Cele peste 100 de tăbliţe de plumb, ce provin de la Sinaia, sunt cu siguranţă geto-dacice întrucât cuprind:
- un alfabet identic cu cel vechi romanesc, zis chirilic;
- nume de zei, regi, cetăţi, ape etc., ce fac parte din istoria cunoscută a Daciei;
- imagini cu personaje îmbrăcate exact ca Dacii de pe Columna lui Traian, de pe monumentul de la Adamclisi şi de pe alte monumente cunoscute ca aparţinând culturii şi civilizaţiei geto-dacice.

Un alt argument în favoarea atribuirii acestor tăbliţe Dacilor este limba în care sunt scrise, asemănătoare cu limba română şi cu cea albaneză, ultima fiind socotită de specialişti ca singura limba tracă vorbită în prezent.

Deşi s-a spus că ar fi false, nu există nici o dovadă în acest sens. În schimb, argumente în favoarea autenticităţii lor sunt foarte multe. Printre acestea se numără: relatarea unor fapte, a unor regi şi altor personaje necunoscute până acum nici din izvoarele antice, nici din alte inscripţii; informaţii foarte bogate despre religia zalmoxiană, cunoscută până acum doar după o scurtă relatare a lui Herodot, repetată după aceea, cu doar câteva mici modificări, de toţi ceilalţi autori greci şi romani; savanţii suspectaţi că le-ar fi falsificat, Haşdeu şi Densuşianu, nu menţionează aceste tăbliţe niciodată, fiind greu de crezut că le-ar fi falsificat fără să le exploateze în favoarea ideilor lor.

Inscripţiile, în marea lor majoritate, sunt uşor de citit, graţie acurateţei literelor, iar limba în care sunt scrise prezintă o foarte mare asemănare cu latina şi cu româna, fapt ce a dus şi la o oarecare uşurinţă în traducerea lor. Din inscripţii din afara Sinaiei aflăm că Geto-Dacii numeau această limbă ORO MANISA ori DRAGO MANISA, ambele sintagme însemnând Limba Curată; Grai Divin, de unde româna are neologismele român şi romanţă precum şi arhaismul dragoman, care înseamnă traducător.

Gramatica acestei limbi prezintă multe neregularităţi, ceea ce caracterizează limbile foarte vechi şi conservatoare. Ca un argument de moştenire directă din Oro Manisa, limba româna are şi ea o gramatică foarte neregulată. Vocabularul şi gramatica textelor de la Sinaia arată o profundă înrudire cu limbile zise indo-europene sau indo-germanice, în realitate atlantice.

Textele sugerează că Oro Manisa era graiul vorbit de Zeii Geţi la sfârşitul veacului al VIII-lea î.e.n. Această sugestie, precum şi neregularităţile gramaticale duc la concluzia că această limbă extrem de conservatoare este mult mai veche decât sanscrita şi alte limbi europene, ceea ce o plasează pe primul loc ca importanţă pentru studierea acestei familii lingvistice.

Din două texte de la Sinaia se înţelege că strămoşii noştri cei mai vechi au fost Atlanţii, model de înţelepciune şi virtute, ale căror precepte le-au studiat Zalmoxis şi Buerebuistas.

După Atlanţi, Dacia a fost şi centrul Imperiului Cerbilor, cunoscut sub numele de Troia, cu capitala pe ţărmul vestic al Marii Negre. Cerbii, cărora istoricii le spun Ionieni şi Dorieni, i-au zdrobit pe Aheii iredentişti, dar, mai târziu, Grecii au născocit Iliada şi Odiseea, atribuite lui Homer, ca să spele cumva ruşinea înfrângerii lor de către Troieni. La Cerbi şi Căprioare se referă şi câteva oraţii de nuntă, în versuri, consemnate în tăbliţele de la Sinaia, cu un conţinut perfect asemănător cu cel al oraţiilor de nunta româneşti, ceea ce demonstrează încă o dată ca mitofolclorul românesc este moştenit de la Geto-Daci.

Cele mai multe inscripţii de la Sinaia se referă la Gemenii Divini, născuţi în ţinutul Napailor, la Nord de râul sacru al Geţilor, Naparis Cerescul. Mama lor se numea Maria, cu atributele Leto, Oltea, Ledo, toate numele însemnând Cea Măreaţă; Magnifica.

Din aceleaşi inscripţii se înţelege că Apollon-Zalmoxis a fost săgetat de Scytii care stăpâneau atunci Ţara Geţilor şi că zeul ucis a înviat sau că a fost înviat de sora Lui. Regele Scytilor este numit în câteva inscripţii Pythagoras, ceea ce explică oarecum legenda lansată de Herodot, cum că Zalmoxis ar fi fost sclavul acestuia. O altă inscripţie spune că, mai târziu, Zeii S-au înălţat la ceruri.

Cele mai multe texte de la Sinaia sunt scrise în versuri, cu o măiestrie deosebită. Cel mai impresionant astfel de text, pe care l-am numit Fiii Mariei, este o adevărată capodoperă poetică. Pe lângă ritm, măsură, rime şi asonanţe, poemul se remarcă şi prin aliteraţii, specifice descântecelor româneşti.

Ca întindere, următoarele texte acoperă viaţa lui Buerebistas, numit în inscripţiile de la Sinaia Boerovisto sau Boeroviseto, cel mai important împărat geto-dac, poreclit şi Visica (Pisica). Aflăm că părinţii lui se numeau Remio şi Coeza, soţia se numea Genucla, cu care a avut şase copii.

Despre acest mare rege se spune că a avut o mare iluminare mistică şi că a vorbit cu zeii. Cea mai surprinzătoare informaţie, relatată în câteva inscripţii, este aceea că marele preot Deceneu l-a trădat. Din pricina intrigilor lui Deceneu, fiul cel mic al lui Boerovisto şi al Genuclei, Dapyx, s-a sinucis. Tot marele preot l-a dat pe Boerovisto pe mâna Romanilor, care l-au asasinat pe marele rege.

Inscripţiile de la Sinaia afirmă că Sarmizegetusa a fost ctitoria lui Boerovisto. Aceleaşi inscripţii confirmă că, în urma morţii lui Boerovisto, Imperiul Getic a fost împărţit între cei cinci feciori ai săi rămaşi în viaţă.

Urmează câteva texte referitoare la regele Cotiso, ale cărui fapte relatate de tăbliţele de la Sinaia sugerează că a fost unul dintre cei mai mari eroi ai Daciei, ceea ce reieşea şi din informaţiile rămase de la autorii antici străini.

Un mare număr de inscripţii se referă la domnia lui Decebal, numit autocrator, adică împărat. Se confirmă unele fapte relatate de istoricii antici, de exemplu că romanii le-au plătit tribut Dacilor, şi se aduc informaţii inedite despre familia lui Decebal.

Astfel, aflăm că Diegio şi Vezino erau copiii regelui, şi că pe sora acestuia o chema Geopyr, Giuvaier; sora lui Decebal lupta în fruntea femeilor dace, alături de bărbaţi, împotriva romanilor lui Traian.

Încă o informaţie foarte importantă: Decebal a fost împresurat şi s-a sinucis în Valea Jiului.

În textele de la Sinaia apare şi cel mai important conducător dac de după Decebal, necunoscut de istoria noastră oficială, dar sugerat de celebrul poem germanic medieval Cântecul Nibelungilor sub numele de Ramunc şi Sigeher, ca duce al Valahilor. Acesta este eliberatorul Daciei, cel ce a iniţiat întoarcerea la vechile tradiţii ale ţării precum şi culegerea de legende divine şi mirene, fixate în tăbliţele de la Sinaia. Variante pentru numele său sunt: Romanh, Romansie, Lomanh şi, una foarte importantă, SO LOMONIUS Cel LUMINOS.

Acest atribut este chiar dezlegarea enigmei textelor de la Sinaia, ce pot fi atribuite cu certitudine Solomonarilor, care, în mitofolclorul românesc fac parte dintr-un misterios şi mistic ordin, cu sediul în cetatea Babariului, care se află în Munţii Galareu sau Garaleu. Este limpede că numele românesc de Solomonari vine de la împăratul dac So Lomonius, care nu are nici o legătură cu regele biblic Solomon. În Ţara Moţilor, Solomonarilor li se spune Zgriminteşi.

Strania cetate a Babariului poate fi lesne pusă în legătură cu la fel de straniile stânci din Munţii Bucegi, numite Babele, mai ales că este atestată şi o cetate tracică numită Babule. Dacă, într-adevăr, cetatea mitică a Babariului era în Munţii Bucegi, atunci nu mai e de mirare că tăbliţele dacice de plumb provin de la Sinaia, oraş aflat la poalele acestor munţi. Nu numai atât: tot acolo se afla şi KOG-A-ION, Capul lui Ion; Capul Magnificului, cunoscut sub numele de Sfinxul Românesc.

Aşadar, tăbliţele de la Sinaia par a fi fost făurite de Solomonari, ucenici ai împăratului dac So Lomonius. În mitofolclorul nostru, Solomonarii învaţă după o Carte de Magie, ale cărei pagini ar fi putut fi chiar tăbliţele de plumb. Ei trec şi nişte probe fizice extrem de dure, iar dintre ei se aleg numai zece.

Conducătorul Solomonarilor se numeşte Omul Alb sau Uniila. Ei au puteri miraculoase, îndeosebi în chemarea sau alungarea ploilor cu grindină, slujiţi de balauri.

Din cercetări rezultă că Romanh sau So Lomonius este acelaşi cu Zenovius din celebra inscripţie de pe relicvariul de la Biertan, EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI, care poate fi tradusă astfel: Eu Dunărea pe duşmani i-am trecut. Pentru Zenovius cf. DANUBIUS, numele Dunării Superioare; pentru VOTUM duşmani cf. a vătăma; patimă; pentru POSUI a trece cf. a păsui; pas; a păşi.

Tăbliţele de la Sinaia sunt de o importanţă covârşitoare pentru istoria şi cultura noastră, fiind prima oară când aflăm ce spun Dacii despre ei înşişi şi despre duşmanii lor cei mai crunţi, Romanii. Importanţa lor constă nu numai în informaţiile istorice deosebit de valoroase ci şi în frumuseţea artistică, de multe ori la treapta de capodopere, literare şi plastice.

sursa http://www.dacii.ro

11 comentarii:

 1. Sunt ferm convins de faptul ca nici unul din noi nu se gandeste sa conteste continutul scrierilor. Prea multe fapte ca sa nu fie adevarate, prea multe adevaruri descoperie ulterior, lucrurile se leaga nu se poticnesc.
  Insa trebuie sa fim realisti. Asta cerem de la un dac, sa fie bine infipt in cunoastere si realitate, altfel e doar un nor pe cer, batut de vant, sau o frunza pe apa unui parau repede de munte. Vreau sa fiu contrazis si luminat. Din cate stiu eu, tablitele de la Sinaia sunt doar copii de plumb ale celor autentice care ar fi sfarsit topite de regele Carol pentru a termina Pelesul ( n-a meitat )sau s-ar gasi in tezaurul care a luat calea Rusiei( am dat lupului sa ne tina oile ). LUMINATI-MA!!!
  Daca sunt copii, nu te poti "sprijini" pe ele, ca-ti zice si un copil ca-s de plumb, chiar daca ce scrie pe ele are continuitate in intelegere si simtire. Daca ar mai exista macar 1 singura din aur, care sa poata fi datata cu mijloacele moderne de datare, atunci n-ar mai cuteza nimeni sa zica ca-s false. Vad eu gresit? Ori ne dorim atat de mult sa fie adevarat incat nu mai conteaza adevarul? Am citit si le-am intors pe cele gasite traduse pe toate partile. N-au cusur si dau crezarea lingvistului care se pricepe fara doar si poate mai mult decat mine. Ma intreb oare au si consistenta ? Am dreptul s-o fac nu ?

  RăspundețiȘtergere
 2. Din cate m-am documentat ar exista si originale in aur pe undeva prin lume. Si nu toate originalele au fost de aur, au fost si tablite de plumb, astfel i-a venit ideea lui Carol I sa foloseasca acest material pentru copii.

  RăspundețiȘtergere
 3. da, vezi total greşit. Cine să fi făcut copii după cele de aur aşa de bune? La Fabrica de cuie Sinaia? Au copiat plăcile şi le-au pus la învechit şi le-au făcut găuri de prindere în perete? Apoi au mai scris pe ele textele încrustate....şi nimeni nu s-a prins; nu a răsuflat nimic, totul au făcut aşa de bine în cea mai mare taină oamenii lui Carol. Nu vezi că aşa ceva nu se poate? Era imposibil sa nu răsufle treaba cu aurul dacă aplăcile ar fi fost din aur.
  False? La noi unde nimic nu se face bun cine dracu ar fi fost în stare să facă aşa un fals şi să nu afle nimeni ?
  Plăcile au fost din plumb ! Asta e.

  RăspundețiȘtergere
 4. Sa stii ca asta era problema: cine a facut copiile si cum...
  Uite si aici: „În anul 1875, cu ocazia construirii Castelului Peleş, [...] s-a descoperit un tezaur de aur, compus din mai multe tablete scrise în relief şi alte obiecte de aur. Din ignoranţă -tezaurul fiind privit doar ca valoare de aur- a fost cedat de către guvernul procarlist Lascăr Catargi domnitorului Carol I de Hohenzollern. Operaţia a fost efectuată prin administraţia locală şi jandarmi, în cea mai mare taină şi, astfel, tezaurul cu piese de aur, care ar fi fost impresionant, a dispărut. Posterităţii au rămas doar copiile efectuate pe metal nepreţios de autorităţile locale, la atelierele metalice [...], care au constituit nucleul fabricii de cuie, înfiinţată apoi în Sinaia în anul 1892. Facsimilele au rămas în păstrare la Mânăstirea Sfântul Nicolae din Sinaia. Tradiţia a fost transmisă de foştii primari ai comunei Sinaia: Gh. Gătej, I. Suvrezeanu, I. Manoilescu, Ghiţă Ionescu, I. Stoicescu, Gh. Matheescu, inginerul silvic Vasile Al. Ionescu,[...] domiciliat în Sinaia încă din 1921, şi pe care o vizitase încă din 1912. De-a lungul vremii, a făcut numeroase investigaţii asupra dramei tezaurului şi, încercând să studieze şi să descifreze scrierile lor, a înmânat unele copii arheologului prof. Niculescu-Plopşor. Din cele şase inscripţii, cinci alfabetice, noi vom studia două, de pe tăbliţele găsite în 1978 în muzeul Mânăstirii Sinaia de cercetătorul ştiinţific M. Dogaru, de la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice, care ne-au fost puse la dispoziţie de N. Copoiu, de la acelaşi institut.”

  RăspundețiȘtergere
 5. Nu vedeţi că:
  - nu există nici o dovadă că s-au găsit plăci de aur scrise cu ocazia săpării fundaţiei la Castelul Peleş.Este afirmat acest lucru, dar o mărturie credibilă nu există. La data aceea legislaţia era f clară şi în nici un caz un prim ministru, chiar unul mai prost necum Catargi, nu i-ar fi dat plocon lui Carol o asemenea valoare.Nici nu ar fi putut. Chiar tezaurul regal al României nu era proprietatea personală a regelui şi nici aceste tăbliţe nu ar fi putut să fie. Nici domeniile Coroanei nu au fost proprietăţi ale regilor ci ale statului.Oamenii care scriu astfel de lucruri au o pregătire slabă; îşi închipuie că primul ministru putea să-i dea regelui pe şest valori imense. Chiar de ar fi făcut-o duşmanii lui ar fi obiectat în presa vremii, în parlament sau in alt fel.Ar fi rămas urme serioase.
  -nu se poate spune că din neştiinţă. Nici un voivod din evul mediu nu ar fi fost aşa de prost, dar un ministru sau un rege la sfîrşitul sec 19 !
  -afirmaţia că operaţia s-a făcut prin administraţia locală şi jandarmi este falsă. Nu a rămas nixci un document în acest sens. La data aceea o asemenea operaţiune ar fi fost documentată.
  -afirmaţii generale fără acoperire ca :"Posterităţii au rămas doar copiile efectuate pe metal nepreţios de autorităţile locale, la atelierele metalice".Cîtă naivitate! Dv aţi văzut plăcile. Aţi văzut că au patină de vechime, că urme de prindere în pereţi cu diverse forme de piroane, că pe unele s-a scris ulterior prin scrijelire cu dalta, deci cineva a stiut sa scrie cuvinte dacice si a stiut bine acele litere.Nu se paite face copăie prin copiere -turnare şi să apară şi literele în relief şi cele scrijelite. acelea trebuie reproduse manual. Unde asta? Într-un atelier românesc de la sfîrşitul sec 19? Fără vreun mare specialist în falsuri? Se putea face asta aşa de bine şi în aşa de mare taină la noi? La noi unde mai nimic nu se face bine? Într-o făbricuţă de cuie? D-ta îţi dai seama ce afirmaţie este asta? Eu cred că nici acum nu e cineva în stare să facă o copie care să arate aşa de veche în vreo fabrică românească.
  Afară de asta unde s-a văzut vreodată tăbliţe de aur scrise de o asemenea grosime. S-au mai găsit tăbliţe de aur scrise; toate sînt foarte subţiri. Dacă au fost subţiri ce rosta avea să le topească? aveau greutate mică.
  Cine este cel care a scis asta? Trebuia să daţi sursa.
  Florin Croitoru, cercetător amator
  pagina web http://florincroitoru.rtipod.com/

  RăspundețiȘtergere
 6. Există informaţii care certifică faptul că o parte din această arhivă a fost descoperită în 1875, când s-a săpat fundaţia castelului Peleş din Sinaia. Piesele erau din aur masiv şi, la cererea lui regelui Carol I, au fost făcute copii în plumb la fabrica de cuie din Sinaia. Originalele au ajuns în posesia regelui. Copiile au fost păstrate o vreme la mănăstirea Sinaia, apoi au dispărut şi acestea. S-au păstrat fotografii după o parte din aceste copii. Analizele făcute la Institutul de Fizică Nucleară confirmă faptul că cele mai multe dintre piese sunt făcute din plumb tipografic specific sfârşitului de sec. 19. Totuşi, câteva piese mai mici, singurele care nu sunt din plumb, ci pe bază de cupru sau argint, au o structură metalografică foarte complexă, specifică minereurilor nerafinate din antichitate, deci cu şanse mari de a fi originale. Acest lucru a fost confirmat şi de o serie de analize făcute la Oxford pe una din piese.

  RăspundețiȘtergere
 7. Cert este un lucru.Din cate am citit despre aceste tablite,se pare ca exista undeva schite ale cetatii Sarmizegetusa,iar sapaturile arheologice efectuate la aproape un secol dupa au confirmat schitele din tablite.Asta este argumentul cel mai dur ca informatia din tablite este adevarata,autentica. Restul,ca ar fi fost sau nu topite originalele tablitelor,mai putin conteaza.Oricum,in jurul istoriei poporului roman graviteaza interese oculte evidente.Practic,acest popor a fost exterminat din teritorii vaste la sud de Dunare sau la nord pana spre Elvetia,de-a lungul mileniilor.Nimeni nu va recunoaste cu usurinta primatul culturii si civilizatiei acestui popor in Europa sau oriunde in lume,cu mii de ani in urma,din doua motive.Pentru unii e dificil sa recunoasca furtul de teritorii si genocidul,pentru altii e jenant sa recunoasca faptul ca se trag din niste ciobani,atat de dispretuiti si umili azi.Suntem in situatia indienilor americani exterminati de-a lungul secolelor,sau a populatiei ainu din Japonia,care a stapanit arhipelagul inainte de venirea acualilor locuitori,iar acum mai supravietuiesc doar cateva mii,nerecunoscuti de japonezi ca fiind altceva decat japonezi.Asta este istoria...
  Mai grav mi se pare trendul care se prefigureaza privitor la sansele romanilor in viitor.Daca se merge in aceeasi directie,peste secole sau milenii nu se va mai vorbi de o populatie romaneasca pe aceste melaguri...

  RăspundețiȘtergere
 8. pe plăci nu scrie SARMISEGETUZA ci SARMIGETAUSA. Primul îl ştim din surse greceşti. Ei distorsionau toate numele străine.Putem spune deci că SARMISEGETUZA nu este decît o denumire greşită.Pe plăci apare scris în mai multe feluri SARMIGETOUSO de pildă, pt că sunetul Ă era şi la daci dar nu avea o literă. Era marcat cu O. În acest caz O avea valoare dublă. El se citea şi Ă în unele locuri.
  Din textul de pe placa nr 16 rezultă că SARMIGETAUSA era substantiv comun însemnînd cetate mare, cetatea principală dintr-o sarmige, propriuzis TĂUZĂ fiind cuvîntul desemnînd cetatea.
  Pe plăci apar redate schematic cetăţi, dar eu nu pot spune că vreuna din ele reprezintă cetatea de la Grădiştea Muncelului, presupusă a fi fost capitală.
  Este dovedit că romîni au fost autohtoni şi la sud de Dunăre (la 1877 mai reprezentau 1/3 din locuitorii Bulgariei)şi în Panonia, Cehia, Slovacia, sudul Poloniei,Ucraina, sudul Rusiei. Ei au fost de fapt GOŢII din Crimeea.
  Descidfrările de texte dacice ale lui Dan Romalo,Adrian Bucurescu, Branislav Ştefanovski sînt eronate. Ei au descifrat multe dar greşit. Eu am descifrat numai două, dar bine: plăcile 16 şi 120.Le găsiţi la http://florincroitoru.tripod.com/
  Florin Croitoru

  RăspundețiȘtergere
 9. D-le Florin Croitoru,
  Argumentele dv. par plauzibile,de aceea vreau sa va intreb cateva chestiuni.Daca tablitele de plumb nu sunt copii ci originale,ele nu pot fi datate prin metode moderne?Am citit pe undeva ca s-ar fi facut acest lucru si ele dateaza de la sfarsitul secolului xix.
  Numarul acestor placute a tot variat,nu cred ca exista in prezent o evidenta exacta a lor,unde se afla fiecare,cine le gestioneaza,etc.Nu cumva la cele orginale(cateva,cate au fost)s-au adaugat ulterior falsuri de catre unii interesati in a arunca fenomenul in derizoriu si a introduce tot felul de aberatii in circuit pentru a decredibiliza totul?Spun asta pentru ca unele placute traduse pe internet au un continut naucitor.De pilda cea care vorbeste despre uciderea inaltului preot II,poveste care ar induce varianta ca Iisus ar fi fost dac.Pot accepta ca multe precepte religioase ale arameilor au fost preluate de la vechii pelasgi,stramosi ai tuturor,dar ca Iisus a fost dac?Aceasta sugestie socheaza si poate genera fenomene de respingere brutala si fara alte argumente logice a intregii povesti cu placutele de la Sinaia...
  De asemenea,unele perioade sunt foarte vag descrise ,iar altele,cum ar fi lupta si moartea lui Decebal sunt descrise cu lux de amanunte,placutele se inlantuie una dupa alta la intervale mici de timp,parca am trai evenimentele...Asta poate sugera ca cineva a dorit sa introduca fortat niste informatii in atentia noastra.
  Cu stima,
  Viorel Stuparu

  RăspundețiȘtergere
 10. scuze că nu am mai trecut pe aici.
  1) Metalele nu se pot data ca obiectele ce conţin carbon prin metoda C14. Au fost trimise plăci de plumb la Institutul de Fizică atomică din Bucureşti şi la un institut din Londra. Cei de la Bucureşti le-au analizat în comparaţie cu plumb tipografic şi au conchis că materialele sînt la fel. Cei de la Londra le-au analizat în comparaţie cu o scoabă de plumb descoperită de arheologi, deci 100% dacică, în zidul de la Grădiştea Muncelului (sarmisegetuza). Ei au conchis: este acelaşi plumb
  2) Cînd interesul pt plăci a devenit public unii dintre cei care le-au sustras le-au adus pe şest înapoi.Cine să facă falsuri din astea? Latinomanii de la Inst Pîrvan? academician Vulpe sau lingvistul latinoman Olteanu? E greu şi pt un meşter, eu zic că imposibil, să dea aşa o patină de vechime unei plăci nou turnată.
  3) Au un conţinut caraghios şi aiurea, nu năucitor. Singura despărţire bună de text la vreo placă este a mea la placa 16."Descifratori" ca Bucurescu, Ştefanovski etc nu-şi dau seama cînd un text scris continuu e bine despărţit.Ei nu vor să vadă că textele lor astfel despărţite nu prezintă caracteristiceile gramaticale ale vreunei limbi. Unii ca să acopere acest lucru afirmă simplu că dacii vorbeau o limbă neindo-europeană. Aşa face de ex Dr (în lingvistică) Aurora Peţan, justificînd astfel despărţirile de text ale lui Dan Romalo.Ei nu au citit acolo de Isus, de ucidere..... ci au scos din context unele cuvinte care li s-au părut asemănătoare cu cuvinte romîneşti, apoi au visat la Isus, preoţi etc.Despărţiri din acelea poţi să faci şi tu cîte una pe zi pe orice fel de text scris continuu cu litere de acel tip.
  Dacă sînt doritori să afle am să arăt aici cum ne putem da seama dacă un astfel de text e bine despărţit sau nu.Pt mine e comic faptul că lingvişti cu doctorate ca Aurora Păţan sau Sorin Olteanu nu ştiu acest lucru.În mod normal un om care a lucrat cu texte cifrate, un ofiţer sărgător de texte cifrate de ex sau un adolescent care a conceput diverse cifruri ca să ţină jurnale secrete, îşi va da seama repede dacă un astfel de text e bine sau nu despărţit în cuvinte.
  Florin Croitoru

  RăspundețiȘtergere
 11. Eu am convingerea ca aceste tablite au existat pana in epoca CEausescu sau dupa 89 ele fiind impartite intre guvernanti in a doua perioada si in prima perioada platindu-se independenta Romaniei stiut fiind ca Ceausescu era un nationalist . Mai exista o varianta, fii lui CEausescu au fost coonstransi sa spuna unde este aurul , au spus ? mai cred ca placutele din plumb sunt facute dupa 89.

  RăspundețiȘtergere